Activiteiten 2021

‘beziect ende besmet metten lazers’

in de middeleeuwse leprozerie van Ieper in Sint-Jan

Van toevalsvondst tot uniek archeologisch onderzoek voor Vlaanderen (en daarbuiten)

Lezing Sofie Vanhoutte

Lepra: geen ziekte sprak in de middeleeuwen zo tot de verbeelding. Lepra geselde middeleeuws West-Europa eeuwenlang en kende een enorme maatschappelijke, sociale en religieuze impact. Vooral vanaf de elfde eeuw werden leprozerieën gesticht, opvangcentra voor lepralijders waar zij ‘buiten de gemeenschap’ leefden en verzorgd werden, als het ware in permanente (semi- )quarantaine. Deze leprosaria zouden een belangrijk onderdeel vormen van het stedelijke en sociale landschap van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen, en ook in de rest van Europa.

Het recente archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse Ieperse leprozerie in Sint-Jan, waarbij niet alleen de restanten van de woonhuizen en gemeenschappelijke ruimtes aan het licht kwamen maar ook de bijhorende begraafplaats, brengt dit thema voor Vlaanderen weer op de kaart. Hoe leefde men in een leprozerie, en welke impact had lepra op deze gemeenschap? De studie is volop aan de gang, maar aan de hand van opgravingsdata, vondsten en literatuuronderzoek kan het verhaal en het onderzoekspotentieel alvast worden geschetst

Sofie Vanhoutte is studeerde Archeologie en Kunstgeschiedenis aan de K.U. Leuven. Ze is nu erfgoedonderzoekster bij het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap en deeltijds paraktijkassistent aan de vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent.
Haar wetenschappelijk onderzoek sptits zich vooral rond het Romeins kamp van Oudenburg, maar ze was recent betrokken bij stadsonderzoek in de middeleeuwse Ieperse leprozerie in Sint-Jan.Wanneer: woensdag 31 maart, om 20.00. Inkom gratis
Waar: virtueel. 

********

In het spoor van Letardus

AGAr nodigt jullie uit op de tentoonstelling ‘In het spoor van Letardus.
Middeleeuws Maalte onder The Loop’.

Alumnus Johan Hoorne zal ons rondleiden en vertellen over de geschiedenis van The Loop: over de eerste pioniers uit de 7de eeuw en een omgrachte boerderij met palissade uit de 8ste eeuw. Een verhaal van gewone mensen met soms buitengewone vondsten…
De tentoonstelling bevat niet alleen de archeologische voorwerpen maar is ook rijkelijk geïllustreerd met reconstructieschilderijen, een 3D-interpretatie en een heuse Lego-maquette.

Datum: 20 november 2021 15:00
Waar: Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg – Stadsarcheologie, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gent
Het bezoek is gratis.
Omwille van mogelijke Corona-maatregelen vragen wij u vooraf in te schrijven op alumnigentsearcheologen@gmail.com